اسکن

عمل عکس چاپ دیجیتال اسکن نامیده میشود، به عبارت دیگر تهیه فایل دیجیتال از اسناد و مدارک با انواع فرمت ها
این مرکز قابلیت اسکن رنگی و سیاه و سفید با کیفیت بسیار بالا در ابعاد آزاد و به صورت عریض (Ao) را میباشد..

عکس دستگاه Plot Wave oce 300 قسمت بالایی دستگاه اسکنر میباشد.