تخته شاسی از چوبMDF ساخته شده و پس از طی مراحل چاپ می تواند زیبا بخش محیط خانه و کار شما باشد و خاطرات شیرین زندگی تان را تا ابد برایتان زنده نگه دارد. چاپ عکس و تخته شاسی به صورت استاندارد و معمول در سایزهای ۱۰*۱۵ ،  ۱۳*۱۸ ، ۲۱*۳۰ ، ۳۰*۴۰ ، ۶۰*۴۰ ، ۵۰*۷۰ ، ۶۰*۹۰ ، ۱۰۰*۷۰  و یا سایر سایزهای دلخواه شما بصورت دیجیتال انجام می گیرد.