لمینیت

چاپ فضای داخل indoor برای محافظت در برابر نور و رطوبت و سایر عوامل محرب طبیعی که میتواند به مرور زمان باعث افت کیفیت یا از بین رفتن کاغذ گردد نیازمند یک محافظ است.